هشدار در باره عوارض احتمالی داروهای تزریقی

هشدار در باره عوارض احتمالی داروهای تزریقی

دکتر نوشین محمد حسینی درگفتگو با سلامت آنلاین افزود : اگر امکان استفاده از شکل خوراکی دارو وجود داشته باشد، به دلایل مختلف بهتر است بیماران از شکل خوراکی دارو استفاده کنند .

وی ارزانتر بودن استفاده از شکل خوراکی داروها را یکی از دلایل این امر دانست و افزود: در مصرف شکل خوراکی داروها در صورت بروز هرگونه حساسیت، کنترل عوارض دارویی آسانتر است . بدین معنا که وقتی داروی خوراکی  به فردی داده می شود،  چون مدت زمان جذب و متابولیسم دارو طولانی تر است اگر فرد متوجه مشکل یا اشتباه مصرف دارویی شود، فرصت جبران خیلی بیشتر خواهد بود اما در مورد مصرف داروی تزریقی این فرصت وجود ندارد .

وی با تاکید بر اینکه تنها در چند مورد مصرف داروی تزریقی به خوراکی ارجحیت دارد، افزود : یکی از این موارد موردی است که داروهای جایگزین خوراکی ندارند و تنها فرم تزریقی آن وجود دارد . دیگر آنکه بیمار بهوش نبوده و قدرت بلع نداشته باشد در این صورت نیز چاره ای نیست و باید از داروی تزریقی استفاده کرد . همچنین در مواردی که نیاز داریم به جای خاصی از بدن دارو را برسانیم که از طریق تزریق می توانیم این کار را انجام دهیم . به جز این موارد مجبور به تزریق دارو نیستیم .

مسئول آموزش کمیته کشوری تجویز مصرف منطقی دارو خاطر نشان کرد : در خصوص واکسیناسیون ، واکسن غیر تزریقی به جز فلج اطفال رانداریم و مجبوریم و اکسیناسیون را از طریق تزریق انجام دهیم .

وی افزود : وقتی امکان تزریق را برای یک نفر ایجاد می کنیم ،درحالیکه وی می توانست داروی خوراکی مصرف کند، بیمار را در معرض خیلی از بیماریهای از جمله بیماریهایی که در اثر استفاده و مصرف نادرست از سرنگ به وجود می آید از جمله هپاتیت B  و C قرار می دهیم .

محمد حسینی سرعت تاثیر داروهای تزریقی را بیشتر از شکل خوراکی دانست و اظهار داشت : وقتی دارو را می خوریم تا متابولیسم آن انجام شود و به محل خاصی از بدن برسد زمانی طول می کشد تا جذب بدن شود، اما زمانی که دارو را در رگ تزریق می کنیم ،مستقیما ً به همان محل خاص در بدن می رسد بنابراین سرعت اثر بخشی داروی تزریقی بیشتر است نه میزان اثر بخشی آن .

وی تصریح کرد : اثر یک مسکن تزریقی را می توان با کمی صبر در مسکن خوراکی نیز دید و در عوض خود را در معرض خیلی از عوارض مربوط به تزریق قرار نداد . مسئول آموزش کمیته کشوری تجویز مصرف منطقی دارو تاکید کرد: در مواردی که ما نیاز نداریم که دارو را تزریق کنیم بهتر از شکل خوراکی یا شیاف استفاده کنیم حتی در برخی از موارد شیاف ها موثرتر هستند و بسرعت همان اثر بخشی را دارند، به خصوص در مورد مسکن ها این امر صدق می کند .

1395/04/14 12:00:00 ق.ظ
منبع: salamatonline.ir